innland brygge

Vi tar med et foto fra et postkort fra Innlandet mot havna, Gomalandet og Nordlandet, Her er brygga til Orseth( Gundersen nå Thon hotell) bygd. Derfor er bildet etter 1914, da vi skimter også at steinkirka på Nordlandet rager til værs. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her