Kystvakta er til stede med sine fartøyer, og er tildels på rett plass til rett tid hvis noe skjer. det samme er Redningsselskapet  fra sine baser på vår 25148 kilometers kyststrekning. Siste innsats er utafor Andenes i Nordland natt til i dag. 
snurre 2
 Her snurrevadbåten " Trondskjær" fra Troms som ble hentet av " KV " Barentshav" som overleverte slepet til RS " Skomvær 3". Fiskeriutstyret hadde gått i propellen i rimelig dårlig vær.  Den ble slept inn til Botnhamn og hjemstedet av Redningsselskapet. (Foto ; Kystvakta)
snurre 1
Snurrevardbåten " Trondkskjær" fra rederiet Oddvar Nes As i Botnhamn på tilfeldigvis på  Innlandet i Kristiansund  N 19. mai 2020. Den fra Nord-Senja , der rederen søkte om utskiftingstillatelse for gamle «Trondskjær» som ble solgt og er nå omdøpt til «Atløy». Nybygget ble døpt med brask og bram på Finnsnes 16. mai 2019. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her