Noen politiske partier vil fase ut oljenæringen der det skrives: 

  • Gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035.
  • Stanse åpning av nye og utvidelse av eksisterende olje og gassfelt på norsk sokkel og ikke dele ut flere utvinningstillatelser til petroleumsindustrien. Under er en oversikt over kjente reserver på planeten.
    rigg vv
    rig pla

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her