2F44616D EDC0 4E8C BC2F 2BE1EB4E92AC

Båten selges på tvangssalg ved medhjelper og det tas kun hensyn til bud som er bindende i minimum 6 uker fra budet er mottatt medhjelper. Med partenes og rettighetshavernes samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til 2 uker. Et bud som ikke lenger er bindende, kan bare stadfestes dersom byderen samtykker. Et bud er ikke bindende for byderen når det følger av alminnelige avtalerettslige regler at byderen er ubundet.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her