har

Freimarkas venner har denne uke bygd en gapahuk ved trimposten Utsikten midt på Freiøya. Den kan nåes både fra Prestmyra og Harpskaret. Denne blir sikkert mye brukt . (Foto: Roger Naas)

har 2

Det er virkelig flott turterreng her på Freiøya. I bakgrunnen  Magnhildberget ved Årsund i Tingvoll. ( Foto: Roger Naas)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her