Av Håkon Bloch .Steinalderboplasser i hellerne i Kristiansud, Vår historie og vår arv.

Var tittelen på foredraget lokalhistorikker Kjell Dønheim holdt i lokalene til Næring Nordmøre i Storgata 9  lørdag. Dette var i forbindelse  med heftet på 80 sider med samme navn som ble presentert. Meget interessant tema og innhold. Dønheim  fortalte om de forskjellige "hellerne" og utgravinger som hadde blitt gjort. I utgravingene ble det funnet redskaper og beinrester av fugl, fisk og dyr.

kjellen

Kjell Dønheim har tatt for seg minner fra steinalderen i Kristiansund som han mener ikke er holdt i stand og har forfalt og sprengt vekk/ ødelagt av utbygging selv om slikt er automatisk fredet. ( Foto: Håkon Bloch)

Det ble også funnet rester av mennesker. Disse stedene blir i heftet navngitt som  Øvre Laskenhelleren, Vestlige Langhaughelleren, Østlige Langhaughelleren, Nøtteholdthelleren og Høghaughelleren. De fleste av disse hellerene er så gjenngrodde at de ikke er tilgjengelig. De er knapt nok nevnt i Kulturminner i Kristiansund. Noe å tenke på for kommunen eller museet å gjøre de mere tilgjengelig og opplysningsplakater.  BN har lest heftet,, og det er noe alle i byen  burde gjort for å lære litt om historien vår.
kjellen.jpg 3
Fra hefetet: Bilde fra 1912 og slik Anders Nummedal fant boplass i Laksevågen ute i Folkeparken og funn ved utgraving der. 
kje hh

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her