lez

På Bolgsvaet og vestover Bremsnesfjorden er det en større oljevernøvelse som foregår onsdag ved 11 tiden. Nærmere 10 båter er i sving med lenser der kystverkets oljevernskip " Hekkingen" ser ut til å være basen. Flere lenser er i sjøen. ( BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her