skrov

Bilde fra et ukjent fort på kysten under siste krig som hadde hovedartilleri som de hadde i Karihola i Kristiansund. Det var  Krupp kanoner for ubåter og torpedobåter fra 1. verdenskrig. 15 cm UTO C 18 L 45 var betegnelsen. I Karihola hadde disse kanonene 15 700 m skuddvidde. Granaten veide 45 kilo. I Karihola var det 3 slike kanoner, mens en fjerde var under oppsetting ved kapitulasjonen ( lyskanon). Andre steder i Norge var Lista, Bodø og Skrova ved Svolvær som hadde denne bevæpningen. ( Foto fra leser)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her