Hvalrossen i småbåthavna i Kragerø skal fanges og sendes nordover med et eller annet fartøy til Nordmøre blir det sagt. Denne hvalrossen nå fått navnet Freya har vært ut på svømmetur fra Svalbard til Shetland- England-Tyskland-Danmark og Sverige  før den kom til Norge. Nå hviler den seg oppi båter og flytebrygger der. 
rossn bn

Merkelig skrue denne hvalrossen . Blir den forflyttet  til Nordmøre ligger den dårlig an (?) I 2012 ble tilsvarende dyr skutt etter ordre fra lokalt Mattilsyn ute i Dalabukta uten at at  ekspertise på hvalross i Fiskeridirektoratet eller Polarinstituttet ble kontaktet for råd. Avlivingen ble mye diskutert, og var grov uforstand i tjenesten skriver Miljøvernforbundet. ( Foto: Redningsselskapet RS 143" Uni Kragerø")