lon bn

Årlig anløper ca 50 000 utenlandske fartøy norske havner, Blandt annnet har Kystvakt, Sysselmesteren og Tolletaten utført kontroll av utenlandsk fartøy i Longyearbyen i går. Kystvakten sjekker at fartøyene har nødvendige skips dokumenter i orden. ( Foto: Kystvakten)

soek nssr

Redningsskøyta «Bendt Rasmussen» er på vei for å søke etter undervannsmikrofon på avveie, 15 nautiske mil utenfor Kristiansand S Denne  mikrofonen blir brukt av Århus universitet for å lytte etter hvaler. ( Foto: Redningsselskapet)