julover

I dag holdt  kommunen å ta ned julegatene i Kaibakken for denne gang. Og jula gikk da bra den. Grantreet på Piren skulle sikkert også fjernes i løpet av dagen. ( BN)