1945

Her i sentrum av Kristiansund angitt av Nordmøre museum til å være tidsrommet 1943-1950.  Her sett fra havna, Piren og Fisketrappa/Fisketorget. I bakgrunnen ser vi blandt annet Loennechens gamle bokhandel og Apoteket Svanen. Datering er trolig omkring 1943 til 1950. Fotoet kan være fra våren 1945 grunnet at tanksperringen i betong er fjernet fra Kaibakken og huset med valmet tak Hafenkapitän kontorbygg brant i sommeren 1945 Fotograf er ukjent.

1945 b

Her omtrent samme bilde med litt mere med mot sør ved Kaibakken : Hans Arvid Johansen skriver på kommentatorfeltet : Og her er "fortsettelsen" på bildet, dvs. tatt i samme sted, kanskje samme tidspunkt også?