7003 hk

Klokken 16.50 melder politiet at det på E 39 på Hemnkjølen ved Søvatnet mellom Kristiansund og Trondheim  om trafikkulykke  mellom lastebil og personbil - meldt om en-1 hardt skadet - luftambulanse på vei. Samme sted står en trailer fast på isen. Det er svært glatt vegbane opplyser  NRK Trøndelag/ ( Webkam foto Statens VV)