78 sk

10.august 1978 brant det kraftig i brygga til Brunsvikens reperbane og den sto ikke til å redde. Strålevarmen til nabohuset i Dalabrekka 4 og 4 B var så kraftig at veggene måtte spyles med brannslanger for at ikke boligen skulle ta fyr. Her på fredag dagen etter brannen. Brannvesenets Ford fra 1956 ( t.h) var hovedbil ved brannen. ( Nasjonalbiblioteket)