I veggene på Arnesenbrygga i Brunsvikveien er det dukket opp litt skriverier som stammer fra 2. verdenskrig. På slike steder der fisk har vært landet og sendt ut er det gjerne tellegrinder skrevet på bjelker og vegg, men skriverier gjort av polske fanger er  mer sjeldent.
funn jpg

Fra 1942 var det stor aktivitet på denne brygga. Den var brukt til å ta i land ammunisjon, og det bodde også soldater her som i alle hus på nordsiden av bukta. Teksten direkte oversatt er «Polske fanger i Norge, år 1942». Det foregikk store utvidelser av Karihola fortområde her på dennne tid. Mulig var noen innkvartert her av fangene. ( Foto: Frank Karlsen/ Brunsvikanet)

funn jarl

Et par hundre meter fra brygga er det risset inn årstallet 1942  der tyskerne ved hjelp av fanger og egne mannskaper holdt på med piggtrådsperringer ved dagens nye spaservei fra pumpestasjonen til Brunsvikbukta. ( Foto: Jarl Arvid Røbech)