Mulig den største og mest innholdsrike skobutikk på Møre Bølgen sko i Elnesvågen gir seg. Butikken startet som Skobua i Eide har vært et begrep de siste 25 åra, og det samme er Åshild Ohrvik som sammen med mannen Kåre startet opp tilbudet i 1981. I mars 2006 ble det også startet butikk i Elnesvågen (Bølgen sko). I dag er det sønnen Lasse Ohrvik som er leder for de to butikkene. 
ohrvik boelge bn

Bølgen sko i Elnesvågen  har opphørssalg. På bildet Kåre Ohrvik som startet opp i Eide i 1981. En flott butikk forsvinner dermed fra kommunesenteret i Hustadvika. Sønnen Lasse ønsker å finne seg noe annet å gjøre sier Kåre Ohrvik til Brunsvikanet. ( BN foto)