Nordafor  kom det nylig meldinger om en hval som satt fast i en fortøyning ved Brommenes på Rebbenesøya i Troms. To timer senere var #Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet tilstede med fartøyet " Fjordgyn". Trent mannskap gikk i MOB-båten med egnet utstyr for å frigjør hvalen, og etter kort tid var den kuttet løs.
hvali

Hvalen der den satt fast i tauverk. ( Foto: Fiskeridirektoratet)
hval 2

Mobbåten til " Fjordgyn" og mannskap under arbeidet som gikk rett så bra. ( Foto: Fiskeridirektoratet)