12LUS

Bildet her skal være fra november 1940 etter at noen forretningsbrakker var bygd i sentrum av Kristiansund etter brannen i april som Sparebankbrakken.  Den høiere skole, nå Langveien ungdomsskole til venstre der delen som var bygd i tre brant. I bakgrunnen Festiviteten som sto ferdig i 1914; der brant også taket . Skolen her er fra 1924, og den skal ombygges / inngå i  kulturhus i Kristiansund 99 år etter den ble bygd. Skoledriften lagt ned 2004-2005 da ny skole var klar i Knudtzondalen. ( Foto: Nordmøre museum )