Kanskje har " Erik Bye" hatt siste vakt i Kristiansund. Redningsselskapet melder etter spørsmål til BN: 

Redningsskøyta «Erik Bye» har vært i operativ tjeneste siden 1997. Eldre redningsskøyter fases naturligvis ut i takt med oppgradering av flåten vår. Det er også tilfellet for denne redningsskøyta i Kristiansund. Den er for tiden på verksted på Bømlo hvor den blant annet har skiftet gir.  Det handler å vurdere slitasje og tilstand. Båtene har et livsløp, noen må avhendes og nye kommer inn. Dette er noe vi løpende vurderer, og det er ikke tatt en beslutning på hva vi ender opp med å gjøre med «Erik Bye».
*erikby 97

Fra dåpen i havna i Kristiansund november 1997. Nå skal annen redningsskøyte stasjoneres her. ( Foto: Redningsselskapet)

erik borte

"Erik Bye" har fått vasket seg noen ganger. Her på vei til " Viking Sky" uhellet på Hustadvika i mars 2019 i en voldsom sørveststorm utafor Øksenvågen/Sveggen. ( Foto: Boa/BN)

erik malo

Det er RS 107 " Knut Hoem" bygd 1991 som kommer til Kristiansund nå. Her ved tilfeldig brann-havari på en Malosjark ved Myre  Vesterålen i 2014. (Foto: Øksnes  brannvesen)

Redningsskøyta «Knut Hoem» er en robust båt, med marsjfart opp mot 25 knop og slepekraft på 15 ton. Basert på risikobildet og hendelsespotensialet i dette området, så ser vi det gunstig å ha en propellbåt med stor slepekraft.

Båten har i lengre tid vært operativ på Myre i Nordland, samt en kortere periode i Rørvik i Trøndelag.

Den er i stand til å ta krevende slep over lange tidsrom og jobbe i ganske tøffe værforhold. «Knut Hoem» har siden den ble operativ reddet 73 liv og assistert nærmere 3500 fartøy. Sammen med støttefartøyet RS Sjøvekteren vil det være et godt bidrag for sikkerheten til dem som ferdes på og ved sjøen i stasjonsområdet.