kyst

Mange store og små ekspedisjonsfartøyer reiser i farvannene rundt norske Svalbard. Enkelte ganger skjer det uhell. KV Svalbard satte ut absorberende lenser rundt fartøyet "Isbjørnen 2" som grunnstøtte i Borebukta forleden.  Fartøyet ble slept av grunnen på høyvann. Ingen større skader på skroget eller utslipp avdekket. KV Svalbard har slept fartøyet til Longyearbyen. ( Foto: Kystvakten)