sunny lady 1

"Sunny Lady" ( 2022) er noe av det mest moderne fiskefartøy på kysten. Det nye fartøyet er en LNG/-batteri hybrid båt som reduserer utslippene betydelig. Den har også dieseltanker i backup. Ifølge Teige rederiet i Vestland  kommer NOx-utslippene til å bli redusert tilsvarende 50.000 personbiler som følge av drivstoffvalget. Bygd i Tyrkia og  prislapp på 380-390 millioner kroner. Det er det største fiskefartøyet i norske farvann, målt i bruttotonn, med plass til et mannskap på opp mot 30 personer. Det nye Natolandet Finland har levert Wärtsilä hovedmaskineriet.  ( BN foto)
sunny salten

"NCL Salten" kom til Averøya basen i Kristvika torsdag kveld. Det er 134 meter langt , er 11135 dødvekttonn og bygd i 2002. ( BN)