inner 2

Da nevnes ordet storm igjen i værmeldingen søndag for første gang etter denne sommeren. Restene av  orkanen Idalia og et annet lavtrykk kan skape bra vind her på Nordvestlandet. Noe fare er det vel ikke.  Bildet er fra Klubba mot Stavnes fyr under slike forhold. ( Arkiv Brunsvikanet)