holle g

Det graves i Hollendergata som er en sidegate til Fosnagata i retning Vågen. Det er trolig overvannsrør  og annet i bakken som blir fornyet. Hvor lange dette  navnet har eksistert her er ukjent. Mulig fra gjenreisingstiden sent på 1940 tallet. ( BN)