remma 2

I 2010 var det en stor aksjon for å beholde disse klippfiskbergene på Remlan i Omagata. En bedrift i nærheten ville bygge ut kaier og kom med tilbud om oppdateing, men det kunne være begynnelsen til rasering av dette 150m lange sjøområdet mellom Smedvika og Bertnesbrygga mente folk flest. Det ser ut til at bergene er reddet slik stoda er i dag 13 år etter. ( BN)

remma 3

Det er med tiden kommet opp informasjonskilt på bergene her som forteller litt om stedets historie ved murveien der  man kjørte ut klippfisk på trillebårer i gamle dager. Klippfiskbergene her er ca 5500 m2 og er vel de eneste som er igjen fra denne tiden her ved sjøen på  Nordlandet. Bertnesbrygga og Vestbase i bakgrunnen. ( BN)

remma dig m

Tørking av klippfisk på Remlanbegene rundt 1890. ( Foto: Digitalmuseum) Folkeaksjon Remlan 2010