alx

Havforskningsinstituttet sin " Prinsesse Ingrid Alexandra" ligger utenfor oppdrettene ved Bremsnes i dag. De har fjernstyrt undervannsfarkost ute sikkert for å sjekke forhold på bunnen utenfor Hogsneset der to oppdrettsdestinasjoner ligger.( BN)

alx flaar

Foringsflåten ligger midt mellom Hogsnes sør og Hogsnes nord oppdrettsmerdene.Kristiansund i bakgrunnen.(BN)