Fabrikken til GC Rieber på Gomalandet har etter hvert blitt ganske så imponerende. De holder til ved Fiskerikaia til Strand . Opprinnelig var det Ulrik  Olsen tranraffineri på tomten, men det strøk med i en stor brann i oktober 1954. Alnæs Trading og Export ble startet  på Averøya rundt 1965, og i 1993 kom GC Rieber inn på eiersiden. Det produseres fiskeoljer for Omega 3 konsentrat for helsekost og farmasøytisk industri til verdensmarkedet. 

rieber

I dag var det oppsetting av bygget for en stor el-sentral i betong midt i industrikomlekset. Element Partner fra Åndalsnes var her med en stor mobilkran. ( BN)
rie

Dette er et imponerende fabrikkanlegg her i Kristiansund. De siste årene har en store mengder lagringstanker blitt satt opp her. ( BN)

rie 2

Her delen av anlegget til GC Rieber Oils som er eldst bygd opp på branntomten fra 1950 tallet i etapper. ( BN)

rie ulrik 1906

Bilde fra rundt 1906 der brygga til Ulrik Olsen som brant i 1954 er å se borte ved Strand på Goma. Bildet er forøvrig fra  redningen av DS " Startsrraad Riddervold" som kolliderte med fiskedamperen " Batalder ved Skorpa på den tid. ( Digitalmuseum)