1970

Her et luftfoto fra deler av Brunsvika i 1970. Midt på bildet Bergens Rørhandel bygd 1968. Blokkene i Brinchmannsveien er fra 1967. Hans Gjøen sin minkfarm stod her ennå en tid. Dette var før Vesterveien ble bygd;  Brinchmannsveien gikk rett opp Myra den gangen. Ved huset til Gjøen, nå Sporsheim skimtes den første kiosken som het Citrus.  Legg merke til slik veien var ved Reperbanen ned til gammelhusene i Bukta...nå Storskarven. ( Foto: Widerøes Flyselsskap)