3 soer

Det har vært et spetakkel til vind sørpå dennen gangen. Kyustvaktskipet "Nornen" har operert i området Lillesand, Grimstad og Arendal. Mye vind og sjø har skapt utfordringer, og de har jobbet lange dager med å berge verdier og materiell sammen med Redningsselskapet og lokale etater. Bildet her er typisk for stormdagene. ( Kystvakten foto)