2007 rog

Moloen  mot nord ut mot havet i Donkarsundet småbåthavn er under utbedring . den 16 år gamle steinfyllingen har séget litt av påkjenninger og vekt av masser . Vernet i stein ble anlagt i 2007 her på Goma. Kristiansund småbåtlag styrer den fine havna for småbåter her. ( Foto: Roger Naas)
2007 b

Det står hart på her når det er nordvest og nordlig vind med noe styrke. ( Arkiv Brunsvikanet)