1957 reper

Et glimt fra byggingen av brua som går over Reperbanen i Brunsvika  og gammelveien utover. Bildet er fra  1957. Gjøenhuset midt på bildet (Sporsheim) og  låven. Det lille hvite huset bak er den tyske vakten for Karihola bygd i 1942. Edvin Grønset eide dette da bildet ble tatt. Nyhuset til Iver og Kristoffer Sveggen  helt bakerst i nåværende Kokkolaveien. Heimevernsbrakka ( nå Karitunet) helt til høyre som fungerte som aldersheim i Kristiansund på denne tiden. ( Foto: Olav Yderstad)