hoela

Litt venting mellom Bådalen og Hoset på FV 64 ennå grunnet asfaltlegging. Det er følgebil og manuell dirigering. De lurste kan kjøre over Nekstad til Hendmyrene til Hoset eller omvendt. Da unngår man venting. ( BN)