eide

Her et flybilde av Dalabrekka skole i 1962, og den ble tatt i bruk i 1959 med Arnold Andresen som bestyrer.  Nå skal den ikke være skole mer. Eller ser vi Gressbanen og nyhusene i Trollsteinenga som også ble innflyttet i 1959.Det lille blå bak bodde Einar Johnsen m / fam.  Det grønne huset helt til venstre holdt Dalabrekka handel til. Drevet ført av en Futsæther og her i 1962 av en Berg. Husene videre fra venstre er Svendsvik, Ødegård, Astad, Glærum, Rasmussen/ Andresen, Høvik og Sørdal . Til høyre bakesrt Rødahl og det gule Lindseth. Det  hvite nærmest er Blåsvær ved Viadukten. ( Widerøe foto)