danholm

Brunsvika og Fladvad-gården i Brunsvika for litt over 60 år siden ( 1962) . Kjøpt av Ole Fladvad fra Sunndal av han som bygde og drev Reperbanen. En gang en stor gård som drev med kyr. Her i 1962 var det sauer, griser og mink pg rev  Odd Fladvad drev med . Hovedhuset er fra rundt 1860. Det lille røde huset er mest sannsynlig tyskerne som satte opp; de konfiskerte hele gården her fra 1942-1945. Ute nord for gården er det slåttamark i Karihola på denne tiden. Helt til høyre er det gamle Stenehuset som ble revet og erstattet med rekkehus i 2004. Nederst til venstre er fjæra der Måseveien 20 blokka ble bygd i 1974. Det lille huset nederst til venstre tilhørte Ole Jørgenvåg; en tidligere tyskbrakke han bygde på når det passet seg. Noe søknad var ikke nødvendig ute i Brunsvika på denne tiden. Til det var området her alt for langt fra byen. ( Foto: Widerøes Flyveselkap)