STORM har signert kontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia om levering av Deckcranes med kontrollsystemer til en 80 m frysetråler for Solander Group’s subsidierte Aurora Fisheries i New Zealand. 

FB IMG 1700211511660

Fartøyet varsler en ny æra for Solander ettersom det bringer den siste utviklingen innen sjøgående teknologi til New Zealands dyphavsfiskeplasser. 
Fartøyet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund.
Storm cranes takker Skipsverftet og Skipsreder for tilliten.  (Foto: Tersan verft)