FB IMG 1707323237814

Det er svært få som holder på med torskeruser her rundt byen. Men etter storm og uvær tar det seg oppfor de eller den driver. Her god fangst av vintertorsk for et par dager siden.Lever og rogn var det også i varen.( Foto: Roger Naas)