dalb 2

Denne kolossen i betong nederst i Dalkabrekka tilhørende Nordmøre elektrisitetsverk skal bort får vi opplyst på tomta i dag. Det er entrepenør Liabø A/S i Kristiansund som har holdt på med arbeid her ved trafokiosken en tid. Nå bygges et nytt lavere bygg på østsiden av kolossen. Den store gamle trafokiosken er trolig fra midt på 1970 tallet.  ( BN)
dalb 1

Her fundamentet til nybygget som Vikan betong var og leverte masse til i løpet av mandag. ( BN)