sjefkyst

Flaggkommandør (FKOM) Øyvind Dunsæd ble den 13. februar innsatt som ny sjef for Kystvakten. FKOM Dunsæd startet sin militære karriere i Marinen i 1992 og ble uteksaminert ved Sjøkrigsskolen i 2002. FKOM Dunsæd kommer fra stillingen som som NK/Stabssjef i Forsvarets Spesialstyrker, Så vet man det på kysten av Noreg. ( Foto: Kystvakten / Mil.)