lann b

Lanullva er startet så vidt med rydding og vasking av huset de har anskaffet på Kårvåg i Averøy. Folk har denne uken vært i sving med tak og veggvask av det tidligere Comfort Rørlegger sitt anlegg. Salgsplakater og all reklame er sanert vekk. Mange i Averøy synes det er veldig bra at Lanullva kommer til kommunen med tid og stunder. Pr. dags dato holder  de til på Lyngstadkaia i Hustadvika kommune. ( BN foto)