oce smoel

Så kort riggopphold på Bremsnesfjorden er trolig ikke skjedd før. " Transocean Norge" kom ved 09 tiden lørdag, og stakk til havs igjen ved 18 tiden .    Det er inngått en partnerskapsavtale for bruk av riggen fra  2023 til 2027.Dagsratene  skal ligge  på 310.000 dollar pr dag i leie for denne svære  maskinen. ( BN foto)

oce 2

Den 95 meter lange kraftpluggen «Maersk Minder»  fulgte riggen til Bremsnesfjorden sammen med " Scandi Jupiter". De gikk til Bergen lørdag kveld. ( BN)