korr

Klokken 18.20 onsdag kom venner og kjenninger av han som omkom i bilulykken i kortesje i Bådalen. Torsdag 4. april er det begravelse i Bremsnes kirke.( BN)