Brua over Reperbanen blr åpnet rundt 1958 og tidens tann har tæret på konstruksjonen mener  kommunen.  I desember kjørte en bil gjennom rekkverket som ennå står  profisorisk reparert. Man har vurdert tanken om å forsterke  konstruksjonen for framtiden. Den ble vel ikke bygd for å tåle slik trafikk som eksisterer i dag.Forøvrig har en rekke biler havnet gjennom rekkverkene på brua.  
1957 2008

Fra 2008 der en bil har kjørt gjennom rekkverket. Ingen har etter det vi vet havnet nede på marka under brua. ( Arkiv BN)

1957 reper

Fra 1957 under arbeidene med brua som går over Reperbanen. (Museumsbilde Nordmøre)