1992 bn

For 32 år siden, den 1, januar 1992  kom en sjelden sterk orkan innover Nordmøre. Den skapte store ødeleggelser på hus og eiendommer. Bildet her er fra Storlandet i Gjemnes der det var dugnad 1. mai for å rydde opp. Løa her på gården til Peder N . Søvik ble totalt knust og ble ikke reist igjen.  I  bakgrunnen ser viAverøy der det også var store ødeleggelser. ( Lokal registrering Marvin Skjærset)