dalers

Her er området ved svømmehallen og idrettsanleggene i Dalen .Boligområdet her er fra 1950 tallet, og senere kom svømmehall 1964 og idettshallen.  Dalabukta begynte kommunen og fylle opp med søppel fra 1940. Senere kom forbrenningsanlegg og kvernanlegg for avfall .I dag er fyllingene avsluttet. Dalen gård med låven og Hestehagen er kjente plasser for de som vokste opp her. ( Widerøe flyveselskap foto)