Denne søndagen er samme søndag som byen ble satt i brann 28. april 1940. Og like fint vær er det i dag 2024 som det var i 1940.  To-tre tyske fly slapp kaskader av små brannbomber ned på hustakene. Enkelte sprengbomber ble også sendt ned i byen derav på Dale der 4 mennesker omkom. 

allan

Foto tatt fra Allanengen skole mot Lars Hansen konfeksjonsfabrikk og nedover der det brenner som besatt. Sannsynlig er bildet tatt av tyske fallskjermjegere som var fanger her fra kampene på Dombås. De ble i all hast sent ned til havna da taket på skolen tok fyr. Derfra ble de sendt til Varde fylkesskole på Bruhagen .

allan 2

Her brenner Kristiansund etter at tyske bomber var spredt i 3 dager i 1940. Søndag den 28.april ble byen antent av brannbomber. Det ble også sluppet sprengbomber. 6  personer omkom i denne perioden. 15000 innbyggere hadde rømt til bygdene.  Rundt 800 av byens 1 300 bygninger ble helt eller delvis ødelagt, noe som tilsvarer 28 prosent av Norges samlede krigsskader på bygninger under andre verdenskrig. ( Foto fra video Youtube)