tunnel sentre

Det er endel snakk bland " mannen i gata" på Averøy om det store nye tomteområdet ved Atlanterhavstunnelen og hva som kommer der. Først og fremst spør folk  hva slags butikker som kanskje kommer der. Det er et veldig  sentralt område på omlag 200 mål 7 km fra Kristiansund. Det er Storvik maskin som utfører den omfattende jobben med å gjøre klart Sveggen næringspark med grunnarbeider og infrastruktur i bakken. ( BN)