vågen snø 06 3

Tilbakeblikk til 21.mars 2006 i krysset Dalabrekka Hagelinveien i Yttervågen. På den tiden foregikk det tunneldriving til Averøya, og det ble etter hvert totalt forandring i dette krysset. Flyumgården ble revet i november 2006, mens Kuløhuset og trærne i bakken opp mot Viadukta ble sanert noe senere. I hjørnehuset var det skilt og bilreklame på denne tiden. ( Arkiv Brunsvikanet)