frau s

Dette ser de ikke i byen mer. Siste kua i byen ( før kommunesammenslåingen) var det visst Jan H. Leithe som hadde på Løkkemyra. Utkjøring av møkk fra gjødselkjellere er startet på Averøy. Heftig stank som vanlig der meningene er mange. 
Regelverket sier at det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på frossen og/eller snødekt mark. Ved spredning i åpen åker skal gjødsla moldes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning. I dag har de fleste gårder store nok gjødselkjellere slik at de klarer å lagre gjødsla til det er lov å spre den om våren. ( BN foto)