fjora

Det er etter sigende funnet midler til å oppgradere badestranda i Brunsvika. En maskin holder mandag på med rydding og skal ordne ny steinkant og planere ut  til gressplenen. Det er  kommunen som har satt i gang dette. ( Foto: Christian Pettersson Angvik)
fjor 900

Slik så det ut her fra 1975 til 1991.Kloakk og steinmasser fra tomta til blokka og delvis Kariholautbyggingen.  Så kjørt Aasen transport i Straumsnes  bort all stein  etter at fylkeskommunen  hadde funnet midler til å renovere stranda. ( BN arkiv)

fjor 3

De senere år har det sett ut slik innerst i Brunsvika og badestraanda her. Toalett som i stranda i Omagata mangler fortsatt. ( Arkiv BN)

fjo mang

På fine dager kommer folk fra hele nordre Kirklandet hit. ( Arkiv BN)