Minstemålet på fangst av hummer som vanligvis foregår fra 1. oktober til 31.desember kan bli endret. Fra svenskegrensen til Agder er det litt andre mål på fangst av hummer enn på resten av kysten. 
vulga

Havforskerne vil  gi hummeren en større mulighet til å nå maksimalmålet . Se saken i  Kystmagasinet  ( Foto: Brunsvika. net)