En grindhval har i løpet av vinteren strandet på Sørlangholmen. Den er nå så råtten at fuglene ikke har noe interesse for denne lengre. Aure kommune og kystverket har blitt kontaktet,  men ingen vedkjenner seg ansvar med å få fjernet denne.
wala

Ikke noe attraltivt syn på holmene her der hvalen ligger og råtner. ( Foto:Roger Naas)

wala 2

Det var i vinter hvalen drev opp her mest sannsynlig under stor flo og uvær. ( Foto: Roger Naas)